Właścicielem portalu jest spółka E-Magazyny Sp. Z o.o., ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, NIP 5272860593 z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest E-Magazyny Sp. z o.o., (zwana dalej: E-Magazyny) z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000743999, NIP: 5272860593.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez E-Magazyny może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na email redakcja@e-magazyny.pl.

W odniesieniu do klientów oraz ich pracowników:

 • E-Magazyny będzie przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu, prowadzenia negocjacji, wykonania umowy, dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnego prowadzenia współpracy, a w niektórych przypadkach niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy (np. dane do faktur).
 • E-Magazyny przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez E-Magazyny może być m. in. ustalenie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz E-Magazyny usługi, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz usługi biegłych rewidentów i notariuszy.Dane osobowe będą przechowywane przez czas utrzymywania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji, wykonywania umowy, prowadzenia współpracy, prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Okres przechowywania będzie wydłużony o odpowiedni okres związany z przedawnieniem roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez E-Magazyny. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od E-Magazyny dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do osób korzystających ze strony www:

 • E-Magazyny będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych.
 • Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Pobranie danych (nr IP, system operacyjny, dane dostawcy usług internetowych, typ i wersja przeglądarki, data i godzina uruchomienia strony, strony internetowe z której strona E-Magazyny została otwarta) następuje w przypadku korzystania ze strony e-magazyny.pl
 • E-Magazyny przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez E-Magazyny jest analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej e-magayzny.pl.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz E-Magazyny usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www.
 • Dane osobowe będą przechowywane co do zasady nie dłużej niż przez okres 50 miesięcy. Dane uzyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przechowywane przez cały okres realizowania celu w jakim dane zostały zgromadzone albo do momentu cofnięcia zgody osoby zainteresowanej.
 • W przypadku umieszczenia komentarza jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony, co pozwala rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
 • W stosunku do użytkowników, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej przechowujemy dane osobowe wprowadzone w profilu użytkownika. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje dane osobowe w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od E-Magazyny dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • Osoba, która ma konto użytkownika albo dodała komentarze w tej witrynie, może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Taka osoba może również zażądać usunięcia całości swoich danych osobowych będących w posiadaniu administratora danych osobowych. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciasteczka

 • Ta witryna internetowa przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownik wchodzi w interakcje z naszą witryną internetową, i pozwalają nam go zapamiętać. Dane te są wykorzystywane w celu poprawy i dostosowania przeglądania strony do potrzeb użytkownika oraz do analizy i pomiarów osób odwiedzających naszą witrynę internetową i inne media. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Jeśli odmówisz zgody na ciasteczka, Twoje informacje nie będą śledzone podczas odwiedzania tej witryny internetowej. Pojedynczy plik cookie zostanie użyty w przeglądarce, aby zapamiętać to ustawienie.