ZPUE S.A.

mgr inż. Maciej Naparty

Dyrektor Departamentu Techniki i Rozwoju

Swoją karierę rozpoczynał w Moeller Electric sp. z o.o., później Eaton Electric sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kolejno na stanowiskach: Samodzielny Pracownik ds. techniczno-handlowych, Inżynier sprzedaży, Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży, Zastępca Dyrektora Dywizji ds. Sprzedaży aparatury przemysłowej. 
W 2003 kontynuował pracę w centrali firmy w Bonn jako Regional Sales Support Manager i odpowiadał za kraje Europu Środkowo-Wschodniej oraz dodatkowo od 2008 Bliski Wschód i kraje Nordyckie.

Jego bogate doświadczenie obejmuje również prace dla Noark Electric sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu na stanowisku Dyrektora Generalnego.

Od 01.10.2013 r. pełnił kolejno funkcje Dyrektora Regionalnego, Dyrektora Handlowego ds. Eksportu a od 31.08.2018 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Techniki i Rozwoju 
w ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie.

W 1995 r. ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, kierunek Elektrotechnika, specjalizacja Technika Wysokich Napięć.