Tematy konferencji

-

Elastyczność sieci

Omówimy jak nowatorskie podejścia do zarządzania sieciami przyczyniają się do wzrostu ich elastyczności, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedzi na mieniające się zapotrzebowanie energetyczne.

-

Niezależność energetyczna

Będziemy kontynuować dialog na temat strategii i technologii, które umacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju.

-

Innowacje w magazynowaniu energii

Porozmawiamy o najnowszych technologiach i ich wpływie na efektywność magazynowania energii.

-

Fotowoltaika i energia wiatrowa

Rozważymy wpływ fotowoltaiki i energetyki wiatrowej jako motorów innowacji w sektorze OZE, podkreślając ich znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej Polski.

-

Energetyka jądrowa

Skupimy się na roli jaką może mieć energetyka jądrowa w Polsce, analizując jej wpływ na dywersyfikację źródeł energii i niezależność energetyczną. Omówimy wyzwania, a także społeczną percepcję tej technologii.

-

Rozwój elektromobilności

Przedyskutujemy ewolucję elektromobilności i jej wpływ na urbanistykę i systemy transportowe.

-

Startupy w energetyce

Zanurzymy się w świecie innowacji poznając rozwiązania nowych na rynku i szybko rozwijających się firm.

-

Sztuczna Inteligencja (AI) w energetyce

Podzielimy się perspektywą ekspertów dotyczącą wpływu rozwoju sztucznej inteligencji (AI) na sektor energetyczny i efektywność energetyczną.

-

Wykorzystanie technologii blockchain w energetyce

Przeanalizujemy jak technologia blockchain może rewolucjonizować zarządzanie i dystrybucję energii.

-

ESG (Environmental, Social, Governance) w energetyce

Omówimy wyzwania i możliwości związane z integracją ESG w strategiach i działaniach branży energetycznej.

-

Finansowanie projektów energetycznych

Zapoznamy się z nowymi sposobami finansowania projektów w branży energetycznej.

-

Regulacje prawne

Wspólnie z najlepszymi prawnikami zaktualizujemy wiedzę o najnowszych regulacjach prawnych wpływających na sektor energetyczny.